forex trading logo

ชาย แดนภาคใต้ดินแดนแห่งความหลากหลางทางเชื้อชาติ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม อันเปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยาวนาน ดังนั้นเนื้อหาทั้งหมดจึงต้องการสะท้อนแง่มุมอันงดงามในพื้นที่แห่งนี้เพื่อ ให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การตระหนักคิด และการยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรม อันไร้ซึ่งทัศนคติที่มีอคติต่อกัน เพื่อสลายความรู้สึกแบ่งแยกแตกต่างเพื่อรังสรรค์พฤติกรรมการสร้างความรู้และ ความตระหนักในคุณค่าทางความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Share

วัตถุประสงค์ ในบริบทของความหลากหลายวัฒนธรรม ชายแดนใต้ดินแดนพหุวัฒนธรรม บทความที่น่าสนใจ

Facebook

Home ศิลปะและวัฒนธรรม “อนาซีด” บรรเลงเพลงสันติภาพ
“อนาซีด” บรรเลงเพลงสันติภาพ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 20 February 2013 16:32

“อนาซีด” บรรเลงเพลงสันติภาพ ศิลปะ และวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีมากมายที่ควรค่าการอนุรักษ์ โดยหนึ่งในนั้นรวมไปถึง”อนาซีด”บทเพลงที่ขับขานก้องกังวาลไปทั่วปลายด้าม ขวาน


เสียงปรบมือจากผู้ชมราว700คนในห้องประชุม กึกก้องอึงอลดังอยู่ยาวนาน เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อกลุ่มหนุ่มน้อยมุสลิมบนเวที ในนามฟิกคลิซที่ช่วยกันขับกล่อมผ่านการประสานเสียงอันไพเราะและเปี่ยมด้วยเนื้อหาตามหลักคำสอนภายใต้ศาสนาอิสลามที่สำคัญปฏิกิริยาจากผู้ชมหลังสิ้นสุดการแสดงในครั้งนี้ บรรดาเด็กหนุ่มจากวงฟิกคลิซแทบเก็บอาการปลาบปลื้ม และตื้นตันใจไว้ภายในความรู้สึกไม่อยู่ ดังปรากฎรอยยิ้มเปื้อนอยู่บนใบหน้า พร้อมหยาดน้ำใสๆเอ่อจนแทบจะล้นเบ้าตา


            ด้วยน้ำเสียงของเด็กหนุ่มอันสดใส ก้องกังวาลตลอดการแสดงนานนับชั่วโมง ราวกับ เป็นนมนต์สะกดให้ผู้ชมจากปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  ตกอยู่ในภวังแห่งความสุข แม้นจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่อย่างน้อยผู้คนที่นี่ก็ได้ลืมเรื่องราวร้ายๆซึ่งเกิดขึ้นชนิดไม่เว้นวันบนดินแดนปลายด้ามขวานได้ไปชั่วขณะ


จึงไม่น่าแปลกใจเลยหาก การร้องเพลงในแบบการประสานเสียง หรือ อานาซีด”(anasyid)ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคำสอนขององค์ศาสดา ได้กลายเป็นกิจกรรมสันทนาการที่ได้รับความนิยมเป็นวงกว้างไม่น้อย


เห็นได้จากยามใดพลันเสียงกังวาลอันไพเราะแว่วดังขึ้น ยามนั้นภาพใบหน้าผู้ได้ฟังที่หลับตาพริ้ม พร้อมสีหน้าที่เบ่งบานด้วยรอยยิ้ม ย่อมบ่งบอกอารมณ์สุขใจได้เป็นอย่างดีเมื่อได้ยินเสียงนี้


ดังนั้นจึงใช่เรื่องไกลเกินเลยความจริงที่จะบอกว่าอานาซีดหรือการประสานเสียงที่เต็มเปี่ยมด้วยคำสอนในบทเพลงที่เสนาะหู  คืออีกสิ่งหนึ่งที่คอยทำหน้าที่ดุจเครื่องกล่อมเกลาจิตใจให้สงบควบคู่ไปกับการลดดีกรีความตึงเครียดจากปัญหานานับประการในพื้นที่ให้แก่ผู้คนในดินแดนแห่งนี้ในทุกครั้งเมื่อยามได้รับฟัง


อานาซีดบทเพลงแห่งสันติ


หากตัดภาพและเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ออกไปจากความรู้สึก เชื่อแน่ว่าสิ่งที่เข้ามาแทนที่ในห้วงคำนึงที่ต้องมโนถึงดินแดนปลายด้ามขวาน พลันจะปรากฎภาพเด็กชายสวมกะปิเยาะห์ หรือเด็กหญิงที่มีผ้าคลุมผม เดินจับกลุ่มย่ำเท้าพร้อมส่งเสียงจื้อยแจ้วไปไรงเรียนสอนนนศาสนาตั้งแต่แสงแรกแห่งรุ่งอรุณมาเยือน หรือภาพหญิง ชาย ทุกวัย ที่มุ่งหน้าสู่มัสยิดใกล้บ้านเพื่อปฏิบัติศาสนากิจอย่างเคร่งครัดในทุกเช้า ค่ำ


สิ่งเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของความโดดเด่นทางด้านสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สำคัญยากที่จะมีภูมิภาคใต้เสมอเหมือนท้องถิ่นแห่งนี้


แต่หลังจากไฟแห่งความรุนแรงได้ถูกจุดและพวยพุ่งขึ้นบนดินแดนแห่งนี้อีกครั้ง เสียงแผดคำรามที่ดังลั่นหนแล้วหนเล่าจากปลายกระบอกปืน และไม่เว้นวันดัวยเสียงก้องกัมปนาทจากแรงระเบิดชนิดนับครั้งไม่ถ้วน ได้กลบเอาความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ของดินแดนแห่งนี้หายไปจากความรู้สึกผู้คนภายนอกไปโดยปริยาย


แม้นว่าวันนี้ม่านควันไฟแห่งความรุนแรงยังลอยปกคลุมอยู่เหนือผืนแผ่นดินจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถบดบังอัตลักษณ์อันงดงามบนปลายด้ามขวานให้หม่นหมองลงได้


ในทางตรงข้ามสำหรับเยาวชน และคนรุ่นใหม่ในพื้นที่แห่งนี้ กลับมองเห็นว่า อัตลักษณ์ หรือ ดีเอ็นเอ ของความโดดเด่นทางศาสนา วัฒธรรม และประเพณี ที่มีอยู่ในร่างกายของพี่น้องมุสลิมมลายูทุกคน จะเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยไขประตูสู่สันติภาพได้


ด้วยเหตุนี้การนำเอาหลักคำสอนทางศาสนา มานำเสนอในรูปแบบอานาซีดจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยแผ้วถางความรุนแรงในพื้นที่ เพื่อเดินหน้าสู่สันติสุข นอกเหนือจากการเฝ้ารอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานดับไฟใต้จากภาครัฐ และหน่วยงานด้านความมั่นคงเท่านั้นฮูซีน อับดุลรามันครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ในจังหวัดนราธิวาส ผู้เป็นตัวตั้งตัวตีคนสำคัญในการก่อกำเนิดวงอนาซีด นามฟิกคลิซซึ่งนาทีนี้ได้กลายเป็นวงที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างมากวงหนึ่งในพื้นที่ขณะนี้


เขา อธิบายความให้ฟังเพื่อทำความเข้าใจอย่างง่ายว่าอนาซีดคือ การขับกล่อมบทเพลงด้วยวิธีประสานเสียงที่มีเนื้อหามุ่งเน้นให้ผู้ฟังทุกคนมุ่งมั่นในการกระทำความดี ปฏิเสธการทำความชั่ว เชิญชวนให้สังคมเดินหน้าสู่กระบวนการสร้างความสันติสุข ที่สำคัญบทเพลงยังปราศจากเนื้อหาที่ขัดต่อหลักปฏิบัติในศาสนาอิสลาม


นอกจากนี้ อนาซีด ยังช่วยให้ระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้า อัลลอฮ( ซ.บ. )รำลึกถึงคุณงามความดีของท่านนบีมูฮัมหมัด( ซ.ล. ) อีกทั้งยังทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ภายใต้หลักคำสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นศษสนาแห่งสันติให้คนทั่วไปได้รับรู้


ฮูซีน บอกอีกว่า เมื่อศาสนาอิสลาม แปลว่าสันติจึงไม่แปลกหาก บทเพลงอนาซีดจะเป็นกุญแจอีกดอกในการช่วยกันเปิดประตูสู่สันติภาพท่ามกลางความคาดหวังและอาการถวิลหา สันติสุขของคนในพื้นที่กว่า5ปีที่ผ่านมา


           เมื่อท่วงทำนองและเนื้อหามุ่งเชิญชวนผู้คนไปสู่อัลอิสลาม เสมือนหนึ่งการจูงมือเดินหน้าไปสู่สันติอย่างพร้อมเพรียงกัน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ อนาซีด จะถูกผู้คนในพื้นที่เรียกขานว่าเป็น บทเพลงเพื่อสันติภาพ


            สำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงที่ผ่านมา มีการรวมตัวของของเด็กหนุ่มมากมายในการรังสรรผลงานเป็นบทเพลงอนาซีด จนได้รับความนิยมมากมายหลายวง หรือกระทั่งกลุ่มอานาชีดจากนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(มอ.ปัตตานี) ซึ่งแต่ละหมู่คณะจะมีเอกลักษณ์ และรูปแบบในการนำเสนอผลงานแตกต่างกันไป แต่จะไม่หลุดไปจากกรอบของคำสอนทางศาสนา ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญ


            วันนี้ อนาซีดจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้มีแรงตอบรับเป็นวงกว้างในพื้นที่ เห็นได้จากการจัดการแข่งขันและประกวดร้องอนาซีด ในรั้วสถานศึกษาหรือโรงเรียนสอนศาสนาหลายแห่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากบทเพลงที่มีเนื้อหาสาระที่เหมาะสมและสอดรับกับประเพณี ดังนั้นจึงเป็นการผลักดันให้เยาวชนมุสลิมในการแสดงออกความสามารถสู่สังคม และดึงให้คนรุ่นใหมอยู่ใกล้ชิดกับศาสนาได้เป็นอย่างดี


            อานาชีด ถือเป็นวัฒนธรรมการแสดงออกอันดีงาม เพราะไม่เพียงแค่หลักคำสอนศาสนาที่ปรากฎในเนื้อหาของเพลงทั้งภาษามลายู อาหรับ ไทย หรืออังกฤษแล้ว บางครั้งยังมีบทเพลงเกี่ยวกับสันติภาพ หรือการบ่งชี้ให้เห็นถึงโทษและมหันตภัยจากยาเสพติด รวมไปถึงการชี้ให้เห็นถึงบทลงโทษอันก่อเกิดจากการกระทำผิดฮูซีน ระบุถึงข้อดีให้ฟัง


            ฟิกคลิซบอยแบนด์ เพื่อสันติสุข


          หากพูดถึงบทเพลงอนาซีด สำหรับพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว เสียงเพลงรูปแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลย ที่สำคัญผู้คนบนดินแดนปลายด้ามขวานต่างคุ้นเคยมานานแล้ว โดยเฉพาะในช่วงปี2539 วงรอยฮาน(RAIHAN)ที่มีความหมายว่ากลิ่นหอมจากสวรรค์วงอานาซีด ระบือนามจากมาเลเซีย ที่นำเสนอคำสอนแห่งอิสลามผ่านบทเพลงจนดังเป็นพลุแตกได้รับการยอมรับไปทั่วโลก


            ในยุคนั้นผลงานของวงรอยฮานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ถูกนำเสนอในหลายภาษาจนสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกกลุ่ม ระดับความโด่งดังจึงได้อยู่ไม่เพียงแค่ในระดับภูมิภาคอาเซียนเท่านั้นยังกระฉ่อนไปยังฝั่งยุโรปและอเมริกาอีกด้วย รวมถึงมุสลิมมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ชื่นชมอยู่ไม่น้อยฮูซีน กล่าวด้วยความชื่นชม


            ฮูซีน ยอมรับว่าในฐานะแฟนคนหนึ่งที่ติดตามผลงาน วงรอยฮาน และอดชื่นชมในความสำเร็จไม่ได้ จึงนำแนวทางของวงอนาซีดชื่อดังจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นต้นแบบเพื่อหวังเพาะหน่อต้นกล้ากลุ่มคนทำหน้าที่สื่อคำสอนตามหลักศาสนาเป็นภาษาดนตรีที่เป็นความภูมิใจของดินแดนปลายขวานทองสักวงหนึ่ง


            หลังจากวงรอยฮาน อันเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญ และจุดประกายความหวังที่จะเห็น วง อนาซีด เปี่ยมคุณภาพสายพันธ์แท้จากแดนด้ามขวาน ฮูซีน จึงเริ่มต่อจิ๊กซอแห่งความฝันด้วยการเสาะแสวงหาเยาวชน มากความสามารถ จากการทำหน้าที่ผู้ตัดสินในเวทีประกวดวงอนาซีดทั่วจังหวัดชายแดนภาคใต้


            กระทั่งปี 2547 ฮูซีนสะดุดหูกับน้ำเสียงของเด็กหนุ่มในการร้องอนาซีด ที่สดใส กังวาลลและไพเราะ จึงตัดสินใจชักชวนเข้าร่วมอุดมการณ์ แม้หนุ่มน้อยจะมีท่าทีแบ่งรับแบ่งสู้ แต่ท้ายที่สุดเขาก็ได้กลายเป็นกำลังสำคัญของวงฟิกคลิซในเวลาต่อมาพร้อมๆกับสมาชิกคนอื่นช่วงไล่เลี่ยกัน


            ใช้เวลาตามหาสมาชิกอยู่นานพอสมควร เพราะผมไม่ได้ต้องการแค่คนที่ร้องอนาซีดได้ดีเท่านั้น แต่ต้องผ่านการคัดกรองประวัติและพฤติกรรมจากผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เพื่อให้ได้คนที่ดีทั้งนอกและใน เพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดเนื้อหาบทเพลงภายใต้หลักคำสอนของศาสนาอิสลามอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ฮูซีน เล่าย้อน


            สำหรับชื่อฟิกคลิซ(FIKLIS)นั้นเป็นการนำคำนำหน้าชื่อของสมาชิกในกลุ่มผู้ก่อตั้งวงในยุคแรกมารวมกัน ซึ่งหมายถึงรวมความเป็นหนึ่ง โดยหลังจากได้สมาชิกตั้งวงแล้วทั้งหมดใช้เวลาฟอร์มทีม และร่วมซ้อมเพื่อจัดวางตำแหน่งอยู่เป็นเวลาราว5เดือน โดยฮูซีนทำหน้าที่เขียนเนื้อร้อง และทำนอง จำนวน6เพลง โดยเนื้อหาหลักคือการเชิญชวนให้คนทำความดี


            ฮูซีน ดั้นด้นนำวง ฟิกคลิซ เดินทางไปบันทึกเสียงที่ประเทศมาเลเซีย เพราะนั่นคือต้นธารสำคัญในการจุดประกายความนิยมของเพลงอนาซีดมาจวบจนถึงทุกวันนี้


            เราไปบันทึกเสียงถึงมาเลเซีย ลงทุนทุกอย่างกันเองหมด เพราะถือว่าต้นแบบของเราอยู่ที่นั่น ขณะที่ความพร้อมของประเทศที่มีศิลปินที่บุกเบิกความสำเร็จมาก่อนย่อมช่วยให้งานของเรามีคุณภาพ หรือช่วยยกระดับผลงานให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับเขา เล่าด้วยน้ำเสียงปิติ


            ในที่สุดผลงานชุดแรกของวงฟิกคลิซ ในอัลบัมชื่อ“SUARA FIKLISได้ออกสู่สายตาและวางแผงโดยจัดจำหน่ายในรูปแบบวีซีดีครั้งแรกจำนวน1,000ชุด ก่อนจะจำหน่ายหมดในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นของหายาก แม้นในพื้นที่จะมีการก็อปปี้เพื่อแจกจ่ายกันทั่ว


แต่ดูเหมือนเจ้าตัวก็ยินดีเพราะถือเป็นการเผยแพร่บทเพลงที่มีเนื้อหาของคำสอนศาสนาออกไปสู่วงกว้างได้อีกทางหนึ่ง


            นับแต่นั้นมากลุ่มคนเล็กๆที่มุ่งมั่นหวังเพียงแค่สร้างสิ่งดีๆให้กับท้องถิ่น กลายเป็นวงอนาซีด ที่ถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆ และมีโอกาสเดินสายแสดงความสามารถไปทั่วภาคใต้ โดยมีคำสอนของศาสดาเป็นหัวหอกในการนำทาง


            เป็นเวลากว่า2ปี ที่คำสอนทางศาสนาในภาคภาษาดนดนตรีนำพาเด็กหนุ่มจากปลายด้ามขวานออกไปทำหน้าที่สร้างสันติสุข ประสบการณ์และมุมมองที่พอกพูนมากขึ้น ถูกเก็บเกี่ยวใส่ความคิดอ่านก่อนถูกถ่ายทอดลงสู่อัลบัมที่2 ในชุด“JANJI”


            ที่สำคัญในอัลบั้มชุดนี้ ฟิกคลิซได้แต่งบทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาว่าด้วยเรื่องราวเด็กหนุ่มที่ทำตามคำมั่นที่ให้ไว้กับพ่อและแม่ว่าจะศึกษาให้จบระดับปริญญาตรี และเมื่อบรรลุเป้ายังความปลาบปลื้มแก่บุพการี และคนในหมู่บ้านไม่น้อย ดังนั้นความรู้จะเป็นรากฐานที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ระยาวได้


            และอีกหนึ่งบทเพลงสำคัญที่ได้รับการกล่าวขวัญไม่น้อยไปกว่าบทเพลงอื่นๆนั่นคือเพลง รักแม่ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตเด็กหนุ่มคนหนึ่งและได้กระทำผิดต่อแม่ ก่อนจะสำนึกผิดและขอขมาต่อองค์อัลลอฮ ก่อนจะกลับตัวเป็นดี


            ที่สำคัญเนื้อหาของเพลงอนาซีดในอัลบัมชุดนี้ วงฟิกคลิซ ควักกระเป๋า ทำมิวสิควีดีโอลงวีซีดีทั้ง10 เพลง ซึ่งเป็นสร้างปรากฎการณ์ครั้งสำคัญและเรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อย เพราะเรื่องราวทั้งหมดถูกถ่ายทอดให้เห็นภาพในการกระทำความดีสู่สายตากลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน


            เราให้ความบันเทิงประเภทนี้อยู่ในกรอบศาสนาทุกกระเบียดนิ้ว อีกทั้งสร้างผลงานทั้ง ภาษาอาหรับ ภาษามลายู ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้คนวงกว้างเข้าใจในหลักและคำสอนของศาสนาอิสลามอย่างลึกซึ้งฮูซีน กล่าว


            เมื่อเสียงตอบรับจากประชาชนโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การตอบรับเป็นอย่างดี ย่อมคุ้มค่ากับหยดน้ำตา และ หยาดเหงื่อ ที่เสียไปหลังจากร่วมเดินตามรอยอุดมการณ์ในนห้วงหลายปีที่ผ่านมา


            เขาบอกว่ากว่า วงฟิกคลิซ สามารถก้าวเดินมาถึงจุดนี้ได้ต้องยกเครดิตให้กับผู้อยู่เบื้องหลังอีกหลายรายที่ร่วมกันผลักดัน และร่วมลงขันลงแรง เพื่อหวังเห็นการประสานสานเสียงขับร้องเพลงอานาซีด ที่ไม่ต่างกับการด๊ะว๊ะห์ หรือผู้เผยแพร่ศาสนา เผยแพร่คำสอน และหลักการทางศาสนาอิสลาม รวมทั้งการสรรเสริญต่อพระผู้เป็นเจ้านั่นเอง


            ฮูซีน อมยิ้ม...ก่อนจะเปรยเป็นนัยว่าขณะนี้กำลังเตรียมการเพื่อทำคลอดอัลบั้มชุดที่3ออกมาในเร็ววันนี้


          รวมพลังดับไฟใต้


            แม้นจะออกตัวว่าไม่ได้มีชื่อเสียงเข้าขั้นระดับมีแฟนคลับคอยตามห้อมล้อมเหมือนวัยรุ่นไทยบางจำนวนที่เป็นดุจสาวกศิลปินจากแดนกิมจิชนิดเข้าเส้น ที่ต้องแห่แหนไปให้กำลังขวัญใจคนโปรดแทบทุกที่ก็ตาม


แต่ภาพที่มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งที่กลุ่มเด็กหนุ่มขึ้นทำการแสดงความสามารถด้านการขับร้องบทเพลงอานาซีดบนเวทีแทบทุกครั้งในพื้นที่ มักปรากฎคลื่นกำลังใจจำนวนมากคอยเกาะติดขอบเวทีชมการแสดง จึงไม่ใช่เรื่องเกินเลยความจริงหากจะยกตำแหน่งบอยแบนด์ขวัญใจของคนปลายด้ามขวานทองในเวลานี้ให้กับวงฟิกคลิซ


ซัลมาน สีระโกเด็กหนุ่มจากรั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(มอ.ปัตตานี)คือเจ้าของน้ำเสียงที่สร้างความประทับใจแก่ฮูซีน อับดุลรามันผู้ร่วมก่อตั้งวงคนสำคัญในวันวาน ก่อนที่จะก้าวมาเป็นนักร้องนำแห่งวง”FIKLIS” เริ่มต้นสนทนาด้วยท่าทีอ้อนน้อมว่า....ดีใจมาก ที่เรามีวันนี้ วันที่เราแสดงให้คนจำนวนไม่น้อยได้รู้ว่าอานาซีดคือบทเพลงเพื่อสันติภาพ


            สำหรับนักร้องนำของวงจากจังหวัดนราธิวาส คนนี้สนใจในอานาซีดตั้งเด็กเมื่อครั้งศึกษาหาความรู้ในตาดีกา และสามารถกวาดรางวัลได้ตั้งแต่นั้นมาเรื่อยตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ประกอบกับการสนใจในการศึกษาหาความรู้ และศึกษาหลักคำสอนอย่างมุ่งมั่นจึงทำให้สามารถถ่ายทอดบทเพลงอานาซีดได้ดีคนหนึ่ง


            ซัลมาน เริ่มย้อนเรื่องราวเส้นทางให้ฟังว่าก่อน ฟลิกคลิซจะประสบความสำเร็จได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะวัฒนธรรมทางสังคมในท้องถิ่นแห่งนี้ ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ที่สำคัญท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ปกติถือเป็นอุปสรรคสำคัญที่เกือบทำให้การเดินตามความฝันต้องสะดุดนับครั้งไม่ถ้วน


แต่สุดท้ายสมาชิกทุกคนในนาม ฟิกคลิซที่ ซัลมาน ย้ำว่าเหมือนคนในครอบครัว    เดียวกัน ก็สามารถฝ่าด่านสุดหิน พุ่งชนเป้าที่คาดหวังจนสัมฤทธิ์ผลในการใช้บทเพลงอานาซีดเป็นสื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่ได้


แม้นสันติภาพยังไม่ปรากฎเป็นรูปธรรมในพื้นที่ แต่นักร้องนำแห่งฟิกคลิซ ยังเชื่อมั่นว่าบทเพลงอานาซีด จะยังก้องกังวาลในโสตสำนึกเพื่อตอกย้ำศรัทธาของอิสลามมิกชนในคำสอน และการทำความดีเพื่อเอกองค์อัลลอฮ ตลอดไป


ซัลมาน บอกอีกว่า ความสำเร็จของอานาซีดวงหนึ่งต้องมีปัจจัยและองค์ประกอบที่สำคัญหลายประการและจำเป็นต้องรวมเป็นหนึ่งให้ได้จึงจะสามารถถ่ายทอดเนื้อหาให้เข้าถึงความรู้สึกกลุ่มเป้าหมายได้


ปัจจัยความสำเร็จของ ฟิกคลิซ ที่ยากปฏิเสธได้นั่นคือเป็นวงที่มีทีมเวิร์คยอดเยี่ยมนั่นเอง โดยเฉพาะนักร้องบนเวทีทุกคน จะต้องรู้จักหวะรับส่งและควบคุมโทนเสียงให้ลงกับความรู้สึกของผู้ฟังได้เป็นอย่างดีไม่หลุดตลอดการแสดง


ซัลมาน จึงยกความดีความชอบให้เพื่อนร่วมวงที่ทำหน้าที่เติมเต็มให้กันและกันบนเวที ซึ่งประกอบด้วยกูฟัดลี มูฮัมหมัดกอเซ็มที่กำลังศึกษาที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นครศรีธรรมราช ซึ่งเพื่อนๆต่างยอมรับในพรสวรรค์ในการขับร้องบทเพลงอานาซีดชนิดหาตัวจับยากคนหนึ่ง


ส่วน อิบรอเฮม รอกิบจากรั้ว มอ.ปัตตานีอีกคน แม้เพิ่งจะกระโจนเข้าสู่การเอาดีด้านการขับร้องเพลงอานาชีดเมื่อช่วงชีวิตเข้าสู่ชั้นมัธยมศึกษา แต่ด้วยความมุ่งมั่นทำให้เจ้าตัวกลายเป็นคนสำคัญที่วงฟิกคลิซจะขาดเสียมิได้เช่นเดียวกัน


              และนิอิบรอฮีม นิมุสตอฟานักศึกษาโรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ที่เริ่มเอาจริงเอาจังกับการร้องอานาซีด เมื่อมีโอกาส ซัลมาน,กูฟัดลี และอิบรอเฮม ร่วมกันคว้ารางวัลในการประกวดขับร้องเพลงอานาซีดทั่วภาคใต้มานับไม่ถ้วน


            ซัลมาน บอกว่า แม้สมาชิกแต่ละคนจะเล่าเรียนในสถานศึกษาต่างที่กัน แต่ทั้งหมดล้วนเป็นคนบ้านเดียวกันนั่นคือจังหวัดนราธิวาสจึงมีความผูกพันธ์กันมาอย่างยาวนาน ชนิดมองตาก็รู้ใจดังนั้นจึงไม่แปลกจุดแข็งของวงนี้จะอยู่ที่ความเข้าขากันเป็นอย่างดี


            ด้วยเหตุนี้ภาพในสายตาผู้ชมยามที่สมาชิกวงฟิกคลิซ ปรากฎกายพร้อมกันบทเวทีและร่วมประสานเสียงบทเพลงอนาซีดจะแสดงให้เห็นถึงการรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวที่ในการแสดงพลังถ่ายทอดหลักคำสอนที่สอดทรกในเนื้อหาเพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างสันติภาพ


            ซัลมาน บอกอีกว่า วงฟิกคลิซ ยังคงใช้รำมะนา ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีชิ้นสำคัญในการร้องบทเพลงอานาซีด มาโดยตลอด เนื่องจากเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้อีกทั้งยังคงไว้ซึ่งกลิ่นอาย และตอกย้ำให้ตระหนักถึงตัวตนของเราอยู่เสมอ


            ความเหมือนที่แตกต่างของบทเพลงทั่วไปกับอานาซีดนั้นถูกสอดแทรกด้วยเนื้อหาสาระที่แฝงคำสอนของศาสนาอันเป็นแบบอย่างที่ดีของท่านศาสดามูฮำหมัดและบรรดาสาวกของท่านเชิญชวนสู่ความดีงาม สันติภาพ ปรองดองกันรักในเพื่อนมนุษยชาติ รักในธรรมชาติและใกล้ชิดพระเจ้า


           ที่สำคัญบทเพลงอนาชีดยังบริสุทธิ์ และปราศจากเนื้อหายั่วยุหรือไม่เหมาะสมสำหรับการรับฟัง


นักร้องนำคนเดิม ชี้ถึงจุดแข็งของบทเพลงอานาซีดที่จะมีส่วนช่วยคลี่คลายปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลงได้ไม่มากก็น้อย นั้นคือ การร้องอานาซีดจะเป็นเสมือนแม่เหล็กดึงดูดเด็กรุ่นใหม่ให้สนใจในศาสนามากขึ้น


เมื่อศาสนาช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้อยู่ในกรอบปฏิบัติที่ถูกต้อง จึงเป็นเรื่องยากที่เยาวชนจะหลงผิดหันไปใช้เวลาในทางที่ไม่ถูกต้อง


วันนี้การผลักดันสนับสนุนมีเพียงแรงขับเคลื่อนภายในท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ หากภาครัฐเข้าใจและเห็นถึงข้อดีเข้ามาร่วมจัดวางระบบและร่วมขับเคลื่อน มั่นใจได้เลยว่าจะเป็นการ่วมพลังครั้งสำคัญในการดับไฟใต้ซัลมาน กล่าวอย่างมีความหวังที่จะเห็นอานาซีดเป็นกลไกหนึ่งที่ถูกนำไปใช้แก้ปัญหา


ซัลมาน บอกอีกว่าทุกครั้งที่ทำหน้าที่อยู่ตรงหน้าผู้ชมจำนวนมาก จะภูมิใจอยู่เสมอว่ามีโอกาสเป็นเสี้ยวหนึ่งในการทำหน้าที่เผยแผ่อิสลามแม้นจะผ่านบทเพลงก็ตาม


แต่เพราะกระแสสังคมยุคปัจจุบันการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายสำคัญโดยเฉพาะในหมู่เยาวชน ด้วยแล้วการใช้บทเพลงเป็นสื่อกลาง ถือเป็นทางเลือกที่ดีช่องทางหนึ่ง ดังนั้นทุกครั้งเมื่อยืนบนเวทีจะตระหนักเสมอว่าอานาชีดเป็นเพลงศาสนา และเป็นการสอนอิสลามไปในตัว


การประสานเสียงขับร้องอานาชีดคือการแสดงอย่างหนึ่งที่อยู่ในกรอบศาสนา ฉะนั้นทุกครั้งที่เราทำหน้าที่จะต้องเต็มที่ และจริงจังมากที่สุดซัลมาน บอกถึงอารมณ์ทุกครั้งที่ทำหน้าที่บนเวที


ตัวแทนจากวงฟิกคลิซ กล่าวด้วยน้ำเสียงเข้มว่า วันนี้เป็นเพียงย่างก้าวแรกเท่านั้น สิ่งที่สมาชิกคาดหวังไว้นั้นคือการทำอย่างไรให้วงอนาซีดจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปอยู่ในจุดที่สังคมให้การยอมรับอย่างกว้างขวาง เหมือนที่ครั้งหนึ่งวงรอยฮาน(RAIHAN)จากประเทศเพื่อนบ้านเคยทำสำเร็จมาแล้ว


ผมเชื่อว่าเสียงเพลงจะช่วยยุติความรุนแรงได้ เพราะดนตรีคือสัญลักษณ์แห่งสันติภาพอย่างหนึ่ง และในวันที่เราถ่ายทอดภาษาดนตรีที่แทรกด้วยคำสอนทางศาสนาที่มุ่งให้เกิดความสงบสุขแก่สังคม เชื่อว่าวันนั้นอุณภูมิที่เคยร้อนแรงคงลดระดับลงได้บ้างแน่นอนซัลมาน กล่าวทิ้งทวน


ไม่มีใครรู้ว่าสันติภาพจะกลับคืนสู่ดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อใด แต่ที่แน่ๆคือบทเพลงอานาซีดยังคงถูกขับขานประสานเสียงกู่ก้องกังวาลต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันจบ...

...................................................

           Share
Last Updated on Tuesday, 26 February 2013 03:10
 


Powered by Joomla!. Designed by: download joomla templates  Valid XHTML and CSS.